puisi bahasa jawa

berikut ini saya berikan puisi bahasa jawa yang saya copas dari blog orang,hehehe

RON GARING

Wengi sansaya atis
Nalika aku sesingidan ing sajroning swara gamelan
Kang digawa dening angin
Prasasat tan kendhat
Anggonku kulak warta adol prungu
Ananging isih mamring
Aku wis pingin cecaketan
Obormu kang makantar-kantar
Madhangi jangkah lan jagatku

Ana ngendi papanmu
Lelana tapa brata
Tanpa pawarta tanpa swara

Aku kadya ron garing
Kumleyang kabur kanginan
Ing jagat peteng lelimengan

Krasa luwih abot
Anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep
Mlakuku ora mantep

Kagubet ribet lan ruwet
Adoh saka cahyamu
Pedhut ing sakindering pandulu

0 comments: